Comment prononcer « plus » ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Comment prononcer « plus » ?

De uitspraak van het bijwoord plus hangt ervan af of het woord een positieve of negatieve betekenis heeft.

•  Als plus een positieve betekenis heeft (bijv. meer, extra, additioneel), dan wordt de s aan het eind uitgesproken.
On veut plus de devoirs à l’école. We willen meer huiswerk op school. Je t’aime plus que tout. Ik hou het meest van jou.
Victor a plus d’imagination que moi. Victor heeft meer fantasie dan ik.
Trois plus deux égale(nt) cinq. Drie plus twee is vijf.

•  Als plus een ‘negatieve betekenis heeft (bijv. ‘niet meer’, ‘geen meer’), dan spreken we de s aan het eind niet uit.
On veut plus de devoirs à l’école. We willen geen huiswerk meer van school. Nous n’avons plus de travail. We hebben geen werk meer.
J’ai trop mangé, je n’en veux plus. Ik heb te veel gegeten, ik wil niet meer.

Opmerking : Als plus gevolgd wordt door een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord dat met een medeklinker begint, dan spreken we de s niet uit. Zelfs al is de betekenis positief.
L’AIGF est plus moderne depuis qu’il y a un ascenseur. De AIGF moderner sinds er een lift is.
Nous allons rester plus longtemps. We gaan langer blijven.


Still having difficulties with Comment prononcer « plus » ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Comment prononcer « plus » ?? Share it with us!