Bienvenue dans le monde des prépositions !

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Bienvenue dans le monde des prépositions !

De uitdrukking bienvenue ! (Welkom!) wordt gebruikt om iemand die net aangekomen is, te begroeten of te verwelkomen. Net als in het Nederlands kan dit woord in het Frans gevolgd worden door verschillende voorzetsels, afhankelijk van de context:

•  Bienvenue à
Bienvenue à mon anniversaire et à ma soirée. Welkom op mijn verjaardag en op mijn feest. Iemand verwelkomen bij een evenement (met behulp van het voorzetsel à)
Bienvenue à toi, à ta famille et à tes amis. Ik heet jou, je familie en je vrienden van harte welkom. Een specifiek iemand verwelkomen (met à)
Bienvenue à Paris, à Ouagadougou, à Montréal. Welkom in Parijs, Ouagadougou, Montreal. Iemand verwelkomen in een stad of dorp (met à)

•  Bienvenue en/au + nom de pays. Iemand verwelkomen in een land.
Bienvenue au Canada, au Mexique. (On dit le Canada, le Mexique) Welkom in Canada, Mexico. (We zeggen le Canada, le Mexique).
Bienvenue en France, en Grèce. (On dit la France, la Grèce) Welkom in Frankrijk, welkom in Griekenland. (We zeggen La France, la Grèce).


•  Bienvenue chez + personne qui reçoit Iemand verwelkomen in uw huis of bedrijf, of bij iemand anders (met chez):
Bienvenue chez moi, chez ma tante, chez mes parents. Welkom in mijn huis, bij mijn tante (thuis), bij mijn ouders (thuis).

•  Welkom op:
Bienvenue sur Terre, bienvenue sur la lune, bienvenue sur mon site Internet. (Welkom op Aarde, welkom op de maan, welkom op mijn website).

•  Bienvenue dans + lieu dans lequel on est entré. Iemand verwelkomen of introduceren in een nieuwe ruimte of gemeenschap (met dans):
Bienvenue dans le quartier, dans le train. Welkom in de wijk, in de trein.


Still having difficulties with Bienvenue dans le monde des prépositions ! (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Bienvenue dans le monde des prépositions !? Share it with us!