beaucoup et très

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Beaucoup et très

Beaucoup wordt gebruikt om een grote hoeveelheid te beschrijven en betekent ‘veel’. Het fungeert als een bijwoord en kan gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord als we beaucoup de gebruiken. Voorbeelden:
J’aime beaucoup la France. Ik houd veel van Frankrijk.
Nous avons beaucoup d’amis en France. We hebben veel vrienden in Frankrijk.

Très betekent ‘erg’. Het kan gebruikt worden met bijvoeglijk naamwoorden of bijwoorden.
Victor est très patient. Victor is erg geduldig.
Marcel court très vite. Marcel loopt erg snel.

Pro-tip:
•  Beaucoup wordt nooit gebruikt met bijvoeglijk naamwoorden of bijwoorden (met uitzondering van plus en moins). Als we bijvoeglijk naamwoorden of bijwoorden willen kwalificeren, gebruiken we très (‘erg’).
Cette limousine est beaucoup grande. Cette limousine est très grande. Deze limousine is erg groot.
Nous venons beaucoup souvent dans ce club. Nous venons très souvent dans ce club. We komen erg vaak in deze club.

•  Très wordt ook gebruikt met de volgende uitdrukkingen met avoir: avoir faim (honger hebben), avoir soif (dorst hebben), avoir mal (pijn hebben), avoir envie (zin hebben), avoir peur (bang zijn) etc.
J’ai très soif ! (et pas beaucoup soif) Ik heb veel dorst.
Nous avons très envie de rencontrer Victor. We hebben veel zin om Victor te ontmoeten.


Still having difficulties with beaucoup et très (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering beaucoup et très? Share it with us!