beaucoup, beaucoup de

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Beaucoup, beaucoup de

Beaucoup geeft een intensiteit, hoeveelheid of mate aan.

•  Beaucoup wordt vaak gebruikt met een werkwoord.
Gérard Therrien a beaucoup pleuré en lisant Les Misérables. Gérard Therrien huilde veel onder het lezen van Les Misérables.
Victor mange beaucoup. Victor eet veel.

•  Beaucoup de (veel) wordt gevolgd door een zelfstandig naamwoord.
Muriel fume beaucoup de cigarettes au bureau. Muriel rookt veel sigaretten op kantoor.
Il y a beaucoup de monde à cette soirée. Er zijn veel mensen op dit feest.
Victor a beaucoup d’amis. Victor heeft veel vrienden.Still having difficulties with beaucoup, beaucoup de? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering beaucoup, beaucoup de? Share it with us!