Adverbe et adjectif

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Adverbe et adjectif

Een bijvoeglijk naamwoord verduidelijkt of beschrijft een zelfstandig naamwoord (meestal een object of een persoon). Het moet in geslacht en getal overeenstemmen met dat zelfstandig naamwoord.
Des femmes mystérieuses Mysterieuze vrouwen (mystérieuses verwijst naar het zelfstandig naamwoord femmes).
Des cheveux courts Kort haar.

Een bijwoord verduidelijkt of beschrijft een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord. Het is onveranderlijk (stemt nooit overeen).
Elles partent ensemble Ze vertrekken samen (ensemble verwijst naar het werkwoord partent).
Ils se sont couchés très tard Ze zijn heel laat naar bed gegaan.

Verwar na het werkwoord être niet het bijwoord en het bijvoeglijk naamwoord.
Ils sont loin Ze zijn ver weg (loin is een bijwoord); Ils sont éloignés Ze zijn ver verwijderd (éloigné is een bijvoeglijk naamwoord)
Elles sont debout Ze staan (debout is een bijwoord); Elles sont assises Ze zijn gezeten (assis is een bijvoeglijk naamwoord)

Enkele andere gangbare bijwoorden: beaucoup, partout, souvent, bien...
Les Français sont partout Fransen zijn overal (niet partouts)
Nous sommes très bien Het gaat heel goed met ons (niet biens)


Still having difficulties with Adverbe et adjectif (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Adverbe et adjectif? Share it with us!